Vervanging

Bij vervanging door ziekte of bijzondere omstandigheden doen wij een beroep op de vervangingspool van SLIM Personeelsbemiddeling. Momenteel is door het tekort aan leerkrachten niet altijd mogelijk dat er een vervangende leerkracht beschikbaar is. De directie kan tot het besluit komen dat de leerlingen die dag(en) geen les kunnen krijgen. Mocht dit aan de orde zijn, dan wordt u hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

Als er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot de volgende oplossingen over gaan: De eerste twee dagen zonder invaller zal de IB-er of de directeur de groep overnemen of wordt de groep gesplitst en verdeeld over de andere groepen. Mochten we na twee dagen nog geen oplossing hebben gevonden dan zullen we overgaan tot het naar huis sturen van een groep. Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld en dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te vangen.

Als er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zullen we overgaan tot het naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem). Hiermee voorkomen we dat niet steeds dezelfde groep thuis dient te blijven. Dit doen wij om zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren.