Onze school

Obs Noorderbreedte behoort tot de scholengroep OPRON. De school is toegankelijk voor iedere leerling, ongeacht zijn of haar maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Het team bestaat uit ruim 10 leerkrachten en 2 onderwijsassistenten, dat wordt aangestuurd door een directeur, in nauwe samenwerking met de IB-er. Het merendeel van de leerkrachten werkt parttime of heeft andere taken waardoor de meeste groepen les krijgen van twee leerkrachten. We werken op school met het leerstofjaarklassensysteem, wat inhoudt dat leerlingen worden gegroepeerd op basis van hun leeftijd. Omdat leerlingen zich niet allemaal op dezelfde wijze en in hetzelfde tempo ontwikkelen wordt binnen dit systeem op verschillende manieren gedifferentieerd om zodoende tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen.

Dagelijks worden ter ondersteuning onderwijsassistenten ingezet. Als overig onderwijsondersteunend personeel werkt op obs Noorderbreedte een conciërge, die er samen met de leerkrachten, leerlingen en het schoonmaakpersoneel voor zorgt dat de school er netjes en opgeruimd uitziet en we als school goed onze primaire taak kunnen uitvoeren: kwalitatief goed onderwijs verzorgen aan uw kind!