Schoolgids

Onderaan de pagina staat de compleet vernieuwde schoolgids van obs Noorderbreedte van het
schooljaar 2023-2024. In deze schoolgids geven wij u een inkijk in onze school en het
onderwijs dat wij bieden, stellen wij onszelf voor en geven wij praktische informatie.

Het afgelopen schooljaar is de voorgevel opgefrist met kleurrijke stickers, die u ook terug
vindt in de schoolgids, op onze social media kanalen en op de site.

In de school vinden ook vernieuwingen plaats. We gaan steeds meer thematisch en
vakoverstijgend werken, omdat we merken dat dit voor de leerlingen effectiever is en we zo
intensief over een onderwerp werken. Kom gerust een keer kijken bij een themapresentatie.
De school neemt deel aan het project Tijd voor Toekomst. De schooldag wordt verrijkt
door allerlei activiteiten, gastlessen, workshops, excursies en sport. Deze hebben allemaal
een link met de thema’s om zo het onderwijsaanbod te verrijken. Daarnaast worden de
leerlingen in de gelegenheid gesteld om buiten schooltijd mee te doen aan de naschoolse
activiteiten om zo hun talenten te ontdekken.

Nieuwsgierig geworden naar onze school? Wij leiden u graag rond!


Met vriendelijke groeten, mede namens het team, MR en OR,


Sinet Wageman
Directeur obs Noorderbreedte


Documenten