Groep 3 t/m 8

In de groepen 3 tot en met 8 wordt thematisch gewerkt. Hiervoor wordt vanaf groep 4 gebruik gemaakt van Blink Wereld aangevuld met Blink Lezen. In Blink Lezen leren leerlingen vaardigheden en strategieën om een tekst te doorgronden en daarnaast wordt de kennis van de wereld vergroot, doordat leerlingen met diverse tekstsoorten in aanraking komen.
Blink werkt van vakantie tot vakantie aan één thema/onderwerp waardoor er intensief over een onderwerp wordt gewerkt. De afsluiting vindt plaats middels een presentatie waarvoor u uitgenodigd kunt worden.

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de volgende methoden:

Vakgebied

Methode

Rekenen

Pluspunt 4

Aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen Kim-versie

Technisch en begrijpend lezen

Blink Lezen en Nieuwsbegrip

Spelling en taalbeschouwing

Staal

Schrijven

Pennenstreken

Kennis van de wereld

Blink Wereld (geïntegreerd zaakvakonderwijs)

Sociaal emotionele vorming

HIRO

Verkeer

Veilig Verkeer Nederland

Engels

Groove me

Muziek

Muziek-, Dans- en Theaterschool Veendam