ICT

Wij hebben voor elke leerling een Chromebook ter beschikking. We maken afgewogen keuzes wanneer wij deze van meerwaarde vinden voor het leerproces en bewaken de schermtijd.

Bij de zaakvakken werken wij met Blink Wereld. Deze methode werkt thematisch en speelt in op de interesses van de leerlingen. Het werken op de Chromebook en de interactie tussen de leerlingen is een belangrijk onderdeel als voorbereiding op het te maken eindproduct.

Daarnaast werken wij met Basicly. Dit is een methode die ervoor zorgt dat leerlingen digitaal geletterd worden. Basicly gaat uit van vier domeinen; mediawijsheid,
informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden en computational thinking.