Ouders

Het is voor ons van groot belang dat ouders zich betrokken voelen bij de school. Ouders
kunnen participeren door mee te praten over de ontwikkelingen op school (via de oudervereniging of de Medezeggenschapsraad), maar ook door als begeleider mee te gaan op excursies of mee te helpen bij het organiseren van feestelijkheden en activiteiten. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind.

Educatief partnerschap

Educatief partnerschap betekent dat u als ouder zich medeverantwoordelijk voelt voor de schoolontwikkeling van uw kind. Dit gedrag wordt zichtbaar wanneer ouders belangstelling tonen in school, het voor hun kind(eren) mogelijk maken om het huiswerk te maken, ondersteunen bij het leren, ze hun kind begeleiden waar nodig, ze ouderavonden bezoeken en respect tonen voor de leerkracht. De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en de ouders zijn dat voor de zorg, maar hierin kunnen wij elkaar ondersteunen. Voor leerlingen is het van groot belang dat de samenwerking tussen hun leerkracht en ouders goed verloopt. Dit zorgt voor betere resultaten van leerlingen.

Communicatie

Obs Noorderbreedte communiceert met ouders via verschillende kanalen. Allereerst via de leerkracht van uw kind(eren). Daarnaast is er een nieuwsbrief (Noorderlicht) en deze website. Verder werken wij met de gratis app Klasbord. Hier informeert de school u over de laatste nieuwtjes, de jaarkalender, foto’s en ook het Noorderlicht vindt u op dit ouderportaal. De app is bruikbaar op de smartphone, tablet en laptop. Bij inschrijving ontvangt u een koppelcode per leerling.