Ondersteuningsprofiel

In ons ondersteuningsprofiel hebben we vastgesteld welke basis en extra ondersteuning op school geboden wordt. Voor het bieden van extra ondersteuning werken wij samen met ketenpartners. De ketenpartners waar wij mee samenwerken zijn o.a.: Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheid (CJGV), logopedie, dyslexiebehandeling en ambulant begeleiders.
Mocht het zo zijn dat de school niet meer tegemoet kan komen aan de extra ondersteunings- behoefte van uw kind dan kan een traject ‘Verwijzing naar het speciaal(basis)onderwijs’ in gang gezet worden.
Voor meer algemene vragen kunt u terecht bij Steunpunt Passend Onderwijs:
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl.