Ons onderwijs

Missie

Wij willen dat de leerlingen van de Noorderbreedte met een goede taal-, lees- en rekenvaardigheid naar het voortgezet onderwijs gaan. Onze leerlingen hebben leren leren, kunnen samenwerken en samen spelen, ze zijn zelfstandig, zelfbewust en staan midden in de samenleving.
 

Visie

Het verwerven van goede cognitieve vaardigheden op de vakgebieden taal, lezen en rekenen vinden wij als school zeer belangrijk. Het ontwikkelen van zelfkennis is daarbij van wezenlijk belang. Wij vinden dat ons onderwijs leerlingen de kans moet geven om actief te leren, kritisch en creatief bezig te zijn. Binnen duidelijke kaders die een gevoel van veiligheid geven, dient de leerling de vrijheid te ervaren om zelfstandig, onderzoekend en actief uitdagingen aan te gaan.

Volgens onze overtuiging kunnen leerlingen opgedane kennis alleen goed toepassen wanneer ze daar welbewust mee omgaan. Dat betekent dat ze zeker van zichzelf zijn en dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het eigen handelen. Zelfbewustzijn is een persoonlijkheidsaspect dat in de moderne samenleving steeds meer waarde krijgt. Onze leerlingen zijn in staat zichzelf in relatie met de multiculturele samenleving te zien.

Als leerlingen onze school verlaten zijn zij zelfstandig en zelfbewust. Ze staan midden in de samenleving. Ze lossen hun eigen vraagstukken op en zoeken daarna weer nieuwe uitdagingen. Ze hebben oog voor de omgeving en zijn sociaal en respectvol. De leerling heeft voldoende cognitieve vaardigheden opgedaan om de overgang naar het voortgezet onderwijs te kunnen maken.