Nieuwe leerlingen

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. U mag als ouder zelf een basisschool uitkiezen voor uw kind. Om een indruk te krijgen van onze school, kunt u altijd een afspraak maken voor een kennismaking. U ontvangt dan de nodige informatie en krijgt een persoonlijk rondleiding door de school. Hiervoor kunt u contact opnemen met de IB-er via ylvameerman@opron.nl

Al voor de vierde verjaardag ontvangt uw kind een uitnodiging en mag uw kind een aantal keren komen wennen in de nieuwe klas. In de maand december en een aantal weken voor de zomervakantie worden er in verband met de vele activiteiten in de groep geen nieuwe kleuters toegelaten. Deze kinderen komen op de eerste schooldag na de zomervakantie of kerstvakantie bij ons op school. Natuurlijk is het voor deze kinderen wel mogelijk om voor de vakantie een keer te komen kijken zodat ze alvast weten in welke groep ze komen en wie hun juf/meester wordt.

De kinderen die voor 1 oktober jarig zijn komen in groep 1, de kinderen die na 1 oktober jarig worden in groep 0 geplaatst.

Zij-instroom

Soms worden leerlingen gedurende het schooljaar voor een bepaalde groep aangemeld, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Er wordt door de IB-er contact opgenomen met de toeleverende school en beide scholen dragen vervolgens zorg voor een goede overgang en start in de nieuwe klas.

Daarnaast kan het gebeuren, dat er kinderen worden aangemeld van een school in de buurt. Er is dan geen sprake van verhuizing, maar er is bijvoorbeeld een bepaalde onvrede over de huidige school. Wij hanteren het principe, dat we tussentijds om deze redenen geen kinderen aannemen en vragen de ouders altijd om in gesprek te gaan met de eigen school. Mochten deze gesprekken echter niet leiden tot een bevredigende oplossing kan een overstap tot de oplossing behoren. Dit gebeurt altijd in zeer nauw overleg met de eigen school.