Schoolplannen

De ontwikkeling van het onderwijs op obs Noorderbreedte gaat stapsgewijs. Wij nemen beslissingen die ervoor zorgen dat het onderwijs aansluit op wat de leerlingen nodig hebben. Vanuit een helder zicht op de leerlingkenmerken en de onderwijsbehoeften wordt het onderwijs ontwikkeld. Deze ontwikkeling is vastgelegd in een vierjarenplan: het schoolplan voor de periode 2019-2024. De ambities vanuit het plan vormen de basis voor het schooljaarplan.
Het school(jaar)plan wordt besproken met de MR en het team van de school. Daarnaast wordt het plan en de voortgang besproken met het Bestuur van Scholengroep Opron.

Zo blijven wij op koers

Het schooljaarplan wordt gedurende het schooljaar uitgevoerd, geëvalueerd en indien nodig, bijgesteld. Liggen we nog op schema? Doen wij wat we hebben afgesproken? Is bijstelling nodig? Wij stellen onszelf steeds de volgende vragen:
• Doen we de goede dingen?
• Doen we de dingen goed?
• Hoe weten we dat?

Bent u nieuwsgierig en wilt u meer weten, klik dan op onderstaande links.