AVG

Vanaf mei 2018 is er een nieuwe wet op de privacy. Bij de inschrijving van uw kind geeft u ons, het personeel van school, al toestemming om persoonlijke gegevens van u en uw kind te mogen gebruiken en om foto’s van uw kind wel of niet op de website of in de app te
plaatsen. Het gebruiken van uw persoonlijke gegevens mag alleen in dienst van school. Wanneer uw kind de school verlaat zijn wij verplicht deze gegevens nog 2 jaar te bewaren, nadat uw kind van school is gegaan. Aan het begin van het schooljaar worden tijdens het kennismakingsgesprek de contactgegevens gecontroleerd en kunt u wijzigingen doorgeven omtrent (het delen van) beeldmateriaal.