Activiteitencommissie (Ouderraad)

Daarnaast organiseert de activiteitencommissie veel schoolbrede activiteiten gedurende het schooljaar. Denk aan lampionavond en lampionlopen voor groep 0 t/m 4, Sinterklaas, Kerstdiner, Eitje Tik, Fancy Fair, Musical van groep 8, schoolreizen en een feestelijke afsluiting van het schooljaar.
U kunt contact opnemen met de AC middels sinetwageman@opron.nl of ylvameerman@opron.nl.

Schoolreis en ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en van deze bijdrage betalen wij de activiteiten waarvoor wij geen geld van de overheid krijgen. Dit zijn schoolreisjes, schoolkamp en activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen.

Voor het schooljaar 2023-2024 zijn de bedragen als
volgt vastgesteld:

 Groep   Schoolreisbijdrage   Ouderbijdrage 
 0 t/m 7   €30,-  €20,-
 8  €90,-  €20,-

Mocht het u niet lukken om het bedrag te betalen, neemt u dan contact op met de directeur via directie.noorderbreedte@opron.nl. Dan kijken we samen naar een passende oplossing.