Groep 0/1/2

In de onderbouw staat het kind als kleuter centraal. Dat wil zeggen dat er bij alle activiteiten zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de leef- en belevingswereld van iedere leerling. De ontwikkeling van de leerlingen verschilt. Hier houden wij in de groep rekening mee door materialen en opdrachten aan te bieden die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de individuele leerling. Middels spel en spelbegeleiding wordt er in de onderbouw gewerkt aan vaardigheden en kennis, die voor de verdere schoolcarrière van een kind belangrijk zijn.

De totale ontwikkeling van de leerlingen wordt op verschillende gebieden gestimuleerd, zoals op het gebied van taal, rekenen, spel, motoriek, muzikaliteit, creativiteit en sociaal-emotionele vorming. De nadruk ligt op spelend leren, omdat spelen voortkomt uit de innerlijke behoefte van de kleuter.

Het spelmateriaal voor kleuters is veelzijdig en uitdagend. Of dit nu verven, knippen, vouwen, bouwen of puzzelen is, al spelend doet een kleuter een schat aan kennis en ervaring op.

Ook ziet u in de kleutergroepen verschillende hoeken, zoals de huishoek, de bouwhoek en de boekenhoek. In deze hoeken leert het kind onder andere met anderen om te gaan, samen iets op te bouwen, taken te verdelen, zelfstandig iets uit te zoeken en zijn emoties te uiten.

In groep 0/1/2 wordt thematisch gewerkt. Dit betekent dat wij een aantal schoolweken over een bepaald thema werken. Hierbij gebruiken we als bron de methodes Kleuteruniversiteit, Rekenplein en de werkmappen fonemisch- en gecijferd bewustzijn. Op deze manier werken we spelenderwijs en doelgericht aan alle tussendoelen. Daarnaast werken we met een observatiesysteem, waarmee de leerkrachten de ontwikkeling van de leerling in kaart kunnen brengen.