Schoolregels

Hoewel we op school geen voorstander zijn van overbodige regelgeving ontkomen we niet aan een aantal duidelijke schoolregels. Regels geven duidelijkheid en iedereen weet waar hij/zij zich aan te houden heeft.

Regels en afspraken

De deuren zijn open vanaf 8.15 uur, een teamlid staat dan bij het hek van de midden-/bovenbouw om ouders eventueel te woord te staan. De eerste bel gaat om 8.25 uur, dan moeten alle leerlingen in de klas zijn. Om 8:30 uur start de les.
De leerkrachten zijn 15 min. voor aanvang van de lessen in hun lokaal en begroeten de leerlingen.
De kleuters gaan allemaal naar binnen, ouders/verzorgers lopen mee tot aan de voordeur.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan meteen bij aankomst op school naar binnen.